post@lc.no 23 05 14 70 Man - fre 08-16 | Lørdag/søndag stengt (Benytt vakttelefon)

Installer lynvern i din bolig

Alt for mange boliger og elektronikk skades under uvær da det ikke er installert overspenningsvern som kan beskytte mot lynnedslag. Det trenger ikke slå ned i selve boligen din for at det skal oppstå skader, det er nok at det slår ned i nærområdet. Dette kan skape førhøyet spenning i strømnettet og dermed føre til lynskader. Med lynvern, eller overspenningsvern som det også kalles, er du sikret mot slike skader.
Lynvern beskytter elektroniske og elektriske apparater ved å gi overspenningen motstand. Denne ledes ned til jord (ved tilkobling til jordet kontakt) eller snus slik at den velger en annen vei ut av ledningsnettet (ikke jordet kontakt). I 2010 ble det påbudt at nye sikringsskap i installasjoner skal ha overspenningsvern. Dette er en god og billig forsikring for alle eiere av leilighet og bolig.
Våre dyktige elektrikere installerer og monterer utstyr til lynvern. Dette kan være alt fra lynavleder til overspenningsvern. Det er kun ved bruk av FG-godkjente sekundærvern/overspenningsvern at kunder av forsikringsselskap oppfyller eventuelle krav til sekundærbeskyttelse. Alt vårt utstyr er derav naturligvis FG-godkjent.
For optimal sikkerhet anbefaler vi at det monteres et såkalt mellomvern i sikringsskapet, og i tillegg et finvern ved utsatte komponenter som PC, TV, stereoanlegg eller hvitevarer. Mellomvernet er fastmontert og må monteres av oss. Finvernet leveres enten som et pluggbart vern som man setter i stikkontakten selv eller som en liten enhet som vi kan skjule inne i veggen eller i en liten boks ved siden av stikkontakten. Forutsatt nok plass i sikringsskapet koster montering av et mellomvern ca. kr. 2.950. Priseksempelet gjelder Oslo øst. Ved installasjon andre steder i Oslo blir det noen kroner ekstra på grunn av tidsforbruk ved kjøring til/fra.
Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan du kan verne din bolig. Send oss e-post på post@lc.no eller ring oss på telefonnummer 23 05 14 70. Du kan også komme innom vårt kontor. Vi holder til sentralt i Oslo på Bryn, Ole Deviks vei 2.

Våre tjenester
Trenger du hjelp/assistanse?
Spør oss om alt innen data, elektronikk og spredenett.
kontakt oss
Ole Deviks vei 2 0666 OSLO Postboks 157 Bryn 0611 OSLO Telefon: 23 05 14 70 E-post: post@lc.no Dokumenter for ansatte
Boligmappe
På boligmappa.no samles dokumentasjon som gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Boligmappa er et komplett servicehefte for din bolig.
Boligmappa er gratis og du logger enkelt inn med Bank ID. I Leithe & Christiansen registrerer vi alt arbeid i din boligmappe.