Lynvern

Installer lynvern til din bolig

Våre dyktige elektrikere installerer og monterer utstyr til lynvern. Det kan være alt fra lynavleder til overspenningsvern.

Lynvern beskytter elektroniske og elektriske apparater ved å gi overspenningen motstand slik at denne ledes ned til jord (ved tilkobling til jordet kontakt) eller snus slik at den velger en annen vei ut av ledningsnettet (ikke jordet kontakt).

Nye krav til overspenningsvern

Det har kommet nye krav om at nye sikringsskap i installasjoner skal ha overspenningsvern. Dette er en god og billig forsikring for alle eiere av leiligheter/boliger.

Alt vårt utstyr er naturligvis FG-godkjent. Det er kun ved bruk av FG-godkjente sekundærvern/overspenningsvern at kunder til forsikringsselskapene oppfyller eventuelle krav til sekundærbeskyttelse.