Bedrift

Elektroentreprenør til næring- og forretningsbygg

I forbindelse med renovering av bygg, samt ved entrepriser på nye bygg, etterspørres det i større og større grad tekniske løsninger som blir styrt/overvåket ved hjelp av bus-teknologi.

Det er mye å spare ved å automatisere, f.eks. kan en bevegelsesmelder plassert på hvert kontor sørge for at nødvendig lys, varme og ventilasjon skrus på, og at anleggene kan gå på sparebluss hvis ingen er til stede.

Leithe & Christiansen a.s kan tilby bus-systemer for styring av all sterkstrøm i et bygg ved hjelp av KNX.
Vi kan også levere toppsystemer hvor integrasjon mellom alle tekniske anlegg som ønskes styrt eller overvåket, samles sammen i et toppsystem.
Her blir brukernes bruksrutiner brukt som basis for automatisk genererte funksjoner.

Leithe & Christiansen a.s tilbyr også programmeringshjelp og kompetanse innen KNX.
Når det gjelder toppsystemer/ skjermsystemer kan vi ta system integrator rollen med å sy anlegget sammen. (SI).
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om næringsbygg.
Leithe & Christiansen er KNX partner og har sertfiserte programmerere.

partnerlogo

 

Når du ønsker mer enn lys

lyspaere3

Leithe & Christiansen A/S har i mer enn 20 år hatt bedriftskunder som hovedsatsingsområde, vi innehar derfor meget høy kompetanse når det gjelder forretningsbygg.
De siste 8 årene har også oppdragsmengden fra private økt betraktelig når det gjelder avanserte boliginstallasjoner.

Eksempler på hva vi kan levere

ye0fpykc

Sterkstrøm

 • Maksimalvoktere, fremtidens Enøk-anlegg
 • Butikkbelysning
 • Alle typer lys og varmeanlegg
 • Store og små varmekabelanlegg
 • Industri/automasjonsanlegg
 • Nødstrømanlegg/UPS
 • KNX-anlegg (Intelligente installasjoner)
 • Service avtaler inkl. internkontroll
 • Hovedtavler og underfordelinger
 • Jordingsanlegg/termittsveising
 • Utendørsanlegg
 • Installasjoner i medisinske områder

Svakstrøm

 • Brannalarm
 • Nødlys
 • Porttelefon
 • Adgangskontroll
 • Sykesignalanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Tekniske alarmer
 • Elektronikk/spredenett
 • Lydforsterkingsanlegg
 • ITV anlegg
 • Smarthus installasjoner
 • Kabel TV installasjoner

Eksempler på prosjekter som Leithe & Christiansen har utført

Serviceavdelingen

Trenger du assistanse-utbedring-tilleggsinstallasjoner i forbindelse med sterkstrøm/svakstrøm, ta kontakt med vår serviceavdeling ved:

Stig Hansen tlf: 9323 7654
Philip Dickopf Eliassen tlf. 9323 7656
Stefan Månsson tlf: 9323 7671

Eller ring vårt sentralbord : 23051470

Vi løser alle store og små oppdrag!

LC_5083