Ladeuttak el-bil

LADING AV EL-BIL

Når man skal lade en el-bil så er det hovedsakelig 3 måter å gjøre det på.

  1. Mode 1 / Mode 2 Vanlig stikkontakt (Schuko) – ikke anbefalt, treg lading, brannfare.
  2. Mode 3 lading (Ladeboks) – Anbefalt for hjemmelading, semi-hurtig.
  3. DC lading (Hurtiglader) – Bensinstasjoner o.l. Ikke egnet for hjemmelading

1. Vanlig stikkontakt (Schuko)

Tregeste form for lading på grunn av restriksjoner i forskriftene om maks 10A sikring (2kW)

Forbundet med brannfare på grunn av høy belastning og dermed varmegang over tid

Krav til dedikert jordfeilbryter type B (for likestrømsjordfeil) montert foran
stikkontakten, f.eks. i sikringsskapet eller ved plassen. Denne er stor og
plasskrevende og kostbar.

Krav om egen dedikert kurs fra sikringsskapet, altså ikke tillatt
med dobbel stikkontakt eller at sikringen forsyner andre ting enn stikkontakten.

Det er signaler fra DSB om at denne form for lading skal bli forbudt fordi det er forbundet med høy brannfare.

Høy belastning på stikkkontakt er forbundet med brannfare
Høy belastning på stikkkontakt er forbundet med brannfare

Et stort antall av el-bilistene lader allikevel hjemme med en vanlig stikkontakt for bruk med ladekabelen som følger med elbilen. Dette fungerer greit så lenge man står parkert over natten og lader mange nok timer til å fylle opp batteriet. En Nissan LEAF vil for eksempel fylle opp batteriet med vanlig ladekabel på 10 timer om det er helt tomt. Parkerer du bilen og plugger inn før ni om kvelden er batteriet fullt igjen klokka syv neste morgen.

Medfølgende ladekabel for vanlig stikkontakt har vanligvis en kontrollboks eller «ladekladd» hengende på kabelen (Mode 2). Denne sjekker at alt er i orden for lading og begrenser ladefarten (effekt) til mellom 8 og 13A, avhengig av modell, slik at stikkontakten ikke skal bli overbelastet. Det er viktig å henge opp ladekladden slik at vekten ikke blir hengende direkte på stikkontakten. Dette kan føre til slitasje, varmgang, «smelting» og i verste fall brann.

Skal du bruke vanlig stikkontakt til daglig lading bør du få en elektriker til å sjekke eksisterende elektrisk anlegg og bytte ut stikkontakten med en ny av god kvalitet.

Nye retningslinjer for elektrikere tilsier at vanlig stikkontakt dedikert for lading av bil maks kan ha 10A sikring.
Med ideell maks belastning over tid begrenset til 8A. Medfølgende ladekabel med 10A eller høyere kan da føre til at sikringen går.

Eksisterende stikkontakter beregnet til f.eks. motorvarmere kan derfor ikke benyttes til lading.

2. Hjemmeladestasjon

Det anbefales å installere en hjemmeladestasjon. Da har man en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen (Mode 3). Ladestasjonene kommer enten med fastmontert kabel som passer din bil eller med uttak (Type 2) hvor
ladekabel kan byttes ut hvis ulike elbiler skal bruke samme ladestasjon.
Den største fordelen med en hjemmeladestasjon er at det er enklere å sette elbilen på lading hver dag. Plugg inn i bilen og ferdig med det.

En hjemmeladestasjon er en mer robust løsning og krever mindre vedlikehold og ettersyn. Du kan også øke ladefarten fra 8 eller 10A til 16 eller 32A avhengig av kapasiteten i sikringsskapet og hva ombordladeren i elbilen din kan ta imot. Tesla og Renault ZOE kan i tillegg lade på trefas 16A eller 32A 400V AC lading, som gir enda raskere ladefart. Dette forutsetter at du har spenningssystem med 400V.

Zaptec hjemmeladestasjon med Type 2-uttak. Bilde fra: ww.elbil.no

Borettslag, sameier og garasjeanlegg

For felles parkeringsanlegg så er det ofte en utfordring med nok kapasitet til å lade el-biler.

Forskriftene stiller krav til en samtidighetsfaktor på 1. Det vil si at dersom du har 10 stk 3.6 kW ladestasjoner (16A) så må du ha 36kW kapasitet tilgjengelig til enhver tid. (90A ved 3fas 230V)
Dette er som regel mye mer enn det som er tilgjengelig i et garasjeanlegg i dag.

For å komme rundt kravet om en samtidighetsfaktor på 1 så kan man installere et laststyringssystem som fordeler tilgjengelig effekt på tilkoblede ladestasjoner. Da overvåker en sentralenhet forbruket på hele bygget og beregner hvor mye som er tilgjengelig til å lade på. Dersom det kobler seg på flere enn det er
kapasitet til så vil ladestrømmen reduseres på samtlige biler stegvis ned til 6A. Dersom det kommer til enda flere så blir de siste bilene satt i kø til den første er ferdigladet.

Dette betyr dermed at det må investeres i litt infrastruktur fra sameiet/borettslaget for å lage et system som brukerne kan koble seg på.
Det er viktig at ladeboksene som installeres er av samme fabrikat og modell for at det skal kunne styres av samme system.

Ved installasjon av ladebokser så får man også integrerte strømmålere som gjør at det er enkelt å lese av forbruket til hver plass slik at de kan betale for sitt forbruk.

For å redusere installasjonskostnader kan man også etablere alle ladestasjonene ved siden av hverandre slik at alle el-bileierne deler på plassene, da i
dentifiserer de seg med en RFID brikke slik at forbruket blir registrert på deres navn/bruker og de betaler for det de har brukt. Da må bilene flyttes når de er fulladet.

Det er flere leverandører av laststyringssystem og ladestasjoner. Salto, Schneider, Keba og Zaptec er blant de mest kjente.
Prisen avhenger av hvor stort anlegget er og hvordan eksisterende anlegg er bygget opp.
Vanligvis så foretas det en logging av strømforbruket over tid for å kartlegge hvor mye som er tilgjengelig.

I visse tilfeller kan det være en mulighet å legge en ny stikkledning fra netteier (Hafslund) til anlegget og montere en ny fordeling dedikert til el-bil lading.

Ta gjerne kontakt for en befaring og et uforpliktende prisestimat.


Leithe & Christiansen AS
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Postboks 157 Bryn, 0611 Oslo

24t vakt: 932 37 650
Telefon: 23 05 14 70
Faks: 23 05 14 71

E-post: post@lc.no

Kontaktskjema