El-sjekk Oslo

El-sjekk av bolig hjelper deg å avdekke feil og mangler i ditt elektriske anlegg

Elsjekk Oslo

Vi utfører en Elsjekk i deres bolig for å avdekke feil/mangler på en enkel måte.

Dette er ikke en eltakst men enkelt og greit en dokumentert gjennomgang av en dyktig elektriker.

Vi gjennomfører Elsjekken ihht. kontrollskjemaer fra NELFO

Du får en skriftlig tilbakemelding på feil/mangler funnet samt en oversikt over forslag til forbedringer. Vi tar bilder av feil og mangler og setter disse inn i rapporten.

Priser pr. 1/12-2016:

Priser Elsjekk

Kontrollobjekt Elsjekk Pris eks. mva Pris inkl. mva
Enebolig m/u garasje opp til 200m2 boareal Kr. 1.880,- Kr. 2.350,-
Rekkehus m/u garasje opp til 200m2 boareal Kr. 1.880,- Kr. 2.350,-
Leilighet opp til 100m2 Kr. 1.560,- Kr. 1.950,-
Tillegg for sikringsskap ut over ett pr husstand Kr. 476,- Kr. 595,-
Ekstra pr bygning på samme sted (ikke garasje) Kr. 716,- Kr. 895,-

 

Priser transport

Soner Rekkevidde Pris
Transportsone 1 0-30km t/r Inkludert i priser gitt ovenfor
Transportsone 2 Over 30 km t/r Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Internkontroll for bedrifter

Internkontroll og vedlikehold er god økonomi!

Den nåværende forskriften om internkontroll ble fastsatt ved Kongelig resolusjon 6. desember 1996 og trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften består består av §1 – §11.

Les hele forskriften her.
Legg spesielt merke til §2 Virkeområde og §4 Plikt til internkontroll.
Det lokale elektrisitetstilsynet er på lik linje med arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålagt å føre tilsyn med at forskriften for Internkontroll blir fulgt.

I den forbindelse kan Leithe & Christiansen A.S tilby sin kompetanse og sine tjenester for å hjelpe deg og din bedrift med internkontroll, drift og vedlikehold på det elektriske anlegget i tillegg til brannalarmanlegg og nødlysanlegg.

Leithe & Christiansen A.S har opprettet et konsept for Internkontroll, elektro.
I dette konseptet ligger en komplett handlingsplan for tilsyn og vedlikehold med det elektriske anlegget.
Vi har holdt på med internkontroll siden begynnelsen av 90-tallet og var en av de første installatørene som satset seriøst på dette.
Leithe & Christiansen benytter Norges beste web baserte internkontrollsystem fra Norik.
NorikLogo150Bla

Må borettslag, sameier og velforeninger ha et system for internkontroll av det elektriske anlegget?

Styret i et borettslag, sameie eller vel skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.
Eksempler på tiltak kan være å sikre at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt.

Leithe & Christiansen AS utfører

 • Kartlegging og handlingsprogram
 • Utarbeidelse av komplett systemhåndbok og vedlikeholdsplan
 • Inngår kontrakt for systematisk oppfølging av dokumentert internkontroll for deres elektriske anlegg.

Vi kan ta oss av internkontroll for

 • Elanlegget generelt
 • El-/VVS-tavler, lysanlegg
 • Nød-/Lede-lysanlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • Branntetting/seksjonering
 • Innbruddsalarmanlegg
 • ITV anlegg
 • Adgangskontrollanlegg

I tillegg tilbyr vi termografering som eget oppdrag eller i forbindelse med internkontrollen.

Vår montør Joachim Jahr er Nemko sertifisert temografør.

For mer informasjon om termografering eller internkontroll, kontakt: Stig Hansen på stig@lc.no , eller ring: 23 05 14 70

 

Leithe & Christiansen AS
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Postboks 157 Bryn, 0611 Oslo

24t vakt: 932 37 650
Telefon: 23 05 14 70
Faks: 23 05 14 71

E-post: post@lc.no

Kontaktskjema