NELFO

Forbrukerinformasjon fra NELFO

Leithe & Christiansen er medlem i NELFO.
NELFO har laget en meget nyttig samleside for forbrukerinformasjon.
Ta en titt her for informasjon om hva du kan gjøre selv med ditt elektriske anlegg.
Hvis det er noe du lurer på om strøm og elsikkerhet, spør oss.
Tlf. 2305 1470 eller epost post@lc.no
Se også vårt tilbud på Elsjekk/Internkontroll.

Se merket – føl trygghet

logo-nelfo

Bruk alltid en NELFO-merket elinstallatør.
Vi har kunnskap og kompetanse som gir deg trygghet og økt sikkerhet.
Både om dagens regler og forskrifter, men også om fremtidens krav og muligheter.

Bruker du en NELFO-merket elinstallatør får du ikke bare kvalitetsmessig utført arbeid, du får også økt merverdi, som bedre økonomi, komfort og bokvalitet.

Ditt ansvar

Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i boligen.
Det er lovpålagt at all elektrisk installasjon skal utføres av en godkjent elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du har lov å gjøre selv.

For å utføre arbeid på ekomnett kreves autorisasjon fra Post- og teletilsynet, men i egen bolig/leilighet kan en selv utvide tele/datanett etter grensesnittet dersom en har kompetanse til det.

Samsvarserklæring og dokumentasjon

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 skal det utstedes en erklæring om at nye installasjoner og endringer av bestående installasjoner er utført i samsvar med forskriftenes minimumskrav.
Hensikten med dette er at kunden skal få en skriftlig garanti om at installasjonen er prøvet og kontrollert for å sikre at denne tilfredsstiller forskriftenes krav.
Erklæringen, sammen med nødvendig dokumentasjon skal sendes til eier/kunde så snart anlegget/installasjonen er ferdig.
Eier av anlegget plikter å oppbevare samsvarserklæringer og dokumentasjon, helt til anlegget måtte bli fysisk fjernet.
Hafslund har laget en egen side om samsvarserklæring og dokumentasjon.
Leithe & Christiansen utsteder alltid samsvarserklæring på jobbene vi utfører.
Samsvarserklæringen sendes sammen med faktura pr. epost som pdf eller i papirformat pr. post.
For privatkunder laster vi også opp dokumentasjon som risikovurdering, sluttkontroll, samsvarserklæring samt annen anleggsdokumentasjon til boligmappa.
Tilgang til boligmappa er gratis for privatkunder.

Boligmappa

Leithe & Christiansen AS
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Postboks 157 Bryn, 0611 Oslo

24t vakt: 932 37 650
Telefon: 23 05 14 70
Faks: 23 05 14 71

E-post: post@lc.no

Kontaktskjema