post@lc.no 23 05 14 70 Man - fre 08-16 | Lørdag/søndag stengt (Benytt vakttelefon)

Hjemmets elektriske anlegg er ikke noe vi til vanlig går rundt og tenker på da det er utenfor synsvidden. De færreste av oss mistenker at noe er galt før det gjerne er for sent, noe som understreker viktigheten av regelmessige elektriske inspeksjoner for huseiere og bedrifter. Dette for å unngå unødvendige kostnader og skader – eller i verste tilfelle dødsfall.

Hva er en el-sjekk?

Kort sagt er en elektrisk sjekk, forkortet til el-sjekk, en elektrisk kontroll av hele boligens elektriske anlegg. Dette utføres som en visuell kontroll med stikkprøver hvor det gjennomføres en mer inngående sjekk av de komponentene som har feil og mangler. En slik sjekk sikrer at elektriske ledninger og anlegg i hjemmet oppfyller alle sikkerhetskrav. Ved en grundig kontroll undersøkes inventar og elektriske apparater for å sikre korrekt montering og overspenningsvern. Alle stikkontakter kontrolleres for skader og riktig kobling, mens sikringer undersøkes spesielt nøye. Røykvarslere, alarmer og annet inspiseres også.

Hva kan en el-sjekk forhindre?

Det kan føles som en ubeleilig ekstrautgift, men prisen på en el-sjekk er ingenting sammenliknet med potensielle finansielle og menneskelige tap som medfølger elektriske ulykker. En el-sjekk kan være nettopp det som står mellom et nedbrent hjem og en trygg bolig for alle i husstanden. Det er viktig å være klar over at utdaterte eller feilkoblede elektriske system og installasjoner kan forårsake:

  • Brann – En av de vanligste årsakene til skadelige boligbranner er elektriske anlegg og koblinger med feil eller som er utdaterte. Det kan godt være at disse opprinnelig ble satt opp riktig, men renovasjon og tilleggsutstyr de ikke er dimensjonert for å takle vil kunne gjøre at de ikke lenger lever opp til sikkerhetsstandarder.
  • Støt – Selv uten at det medfører dødsfall er elektriske støt svært alvorlige. De kan føre til en rekke symptomer og skader, som for eksempel bevisstløshet, anfall, synsproblemer, hodepine og hukommelsestap. Selv om det ikke er synlige fysiske skader vil elektrisk støt kunne føre til langvarige smerter, tretthet, nerveskader og dårlig balanse og koordinering.
  • Skade på apparater og installasjoner – Bruk av feil type eller utdaterte ledninger, samt feilkoblinger, kan føre til kortere levetid for elektriske apparat. I verste tilfelle kan det kortslutte apparat totalt. Dette kan bli en kostbar affære, spesielt med tanke på at mange forsikringsselskap ikke dekker skade forårsaket av feilkoblinger.
  • Overbelastning – Kobler du for mange elektriske apparat til samme kurs kan det føre til at sikringen går eller at det starter en brann. Store apparater, eller et hvilket som helst apparat med motor, har behov for en dedikert kurs for å unngå overspenning. Dersom sikringen går ofte er dette et faresignal.
  • Overspenning – Et overspenningsvern monter i sikringsskapet vil beskytte installasjonen din mot skadelige overspenninger og sepenningstopper forårsaket av feilkoblinger i utenforliggende nett eller atmosfæriske overspenninger som f.eks. lynnedslag. Overspenningsvern er krav i alle nyanlegg.

Få ro i sinnet med en grundig el-sjekk

En komplett gjennomgang av det elektriske anlegget i hjemmet ditt er nødvendig for å gjøre boligen din trygg. Når du kontakter Leithe & Christiansen sender vi våre profesjonelle og erfarne kontrollører til deg for å undersøke boligen. Etter el-sjekken mottar du en skriftlig tilbakemelding med bilder av potensielle risikoelementer og forbedringsforslag. Når tiden er inne for å fikse potensielle elektriske problem vil tjenestene vi tilbyr være løsningene du trenger for å sikre et trygt hjem eller bedriftslokale.

Ta kontakt for mer informasjon om el-sjekk eller for å avtale en inspeksjon. Du kan kontakte oss på e-post post@lc.no eller nå oss på telefonnummer 23 05 14 70.

Ole Deviks vei 2 0666 OSLO Postboks 157 Bryn 0611 OSLO Telefon: 23 05 14 70 E-post: post@lc.no Dokumenter for ansatte
Boligmappe
På boligmappa.no samles dokumentasjon som gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Boligmappa er et komplett servicehefte for din bolig.
Boligmappa er gratis og du logger enkelt inn med Bank ID. I Leithe & Christiansen registrerer vi alt arbeid i din boligmappe.