post@lc.no 23 05 14 70 Man - fre 08-16 | Lørdag/søndag stengt (Benytt vakttelefon)

Det elektriske systemet i en bolig kan sammenlignes med kroppens sirkulasjonssystem. Etter hvert som vi blir eldre kan det oppstå sirkulasjonsproblemer, faren for hjerteinfarkt øker og arterieproblemer kan oppstå. I det elektriske systemet tilsvarer sikringsboksen hjertet, mens ledninger og kurser er arterier og vener. Akkurat som aldring medfører risiko for det menneskelige sirkulasjonssystemet, er det en rekke farer forbundet med det å ha et gammelt elektrisk anlegg:

  • Eldre elektriske anlegg overbelastes fortere – Eldre elektriske anlegg er ikke dimensjonert for dagens elektriske forbruk, med langt flere og mer energikrevende elektronikk og apparat enn tidligere. Med for mange apparat tilkoblet et eldre anlegg vil det fort overbelastes. Dette fører igjen til at sikringen kan gå eller at koblinger overopphetes til et nivå som utgjør en brannfare.
  • Bruk av for mange skjøteledninger – Ut ifra datidens behov har eldre hjem naturlig nok færre uttak enn det en husstand trenger i dag. Dette resulterer ofte i overbruk av skjøteledninger. Mange av disse er kun ment for korttidsbruk og vil utgjøre en brannfare ved langvarig bruk.
  • Eksponerte eller farlige ledninger – Ledninger ble tidligere beskyttet av et plasthylster. Dessverre har slike hylster en levetid på kun rundt 25 år, og etter en tid vil de sprekke og eksponere ledningstrådene. I tillegg til dette ble ledninger tidligere laget av aluminium framfor kobber, et materiale som er skjørt og har en tendens til å oksidere. Dette resulterer i krumming og overoppheting i elektriske terminaler som kan utgjøre en brannfare.
  • Ytelsen til det elektriske anlegget er allerede maksimert – Moderne sikringer er utviklet for å takle dagens elektriske behov. Eldre sikringer er derimot underdimensjonert for å kunne klare dette. Eldre elektriske anlegg benytter seg gjerne av smeltesikringer framfor dagens automatsikring, og slike sikringer har i flere tilfeller vist seg å ikke bryte strømmen eller kortslutte ved behov. Ettersom denne typen sikringer må erstattes når sikringen går er det mulig å ende opp med alt for høy ampere. Noen huseier har også blitt tatt i å benytte seg av mynter i sikringene isteden, noe som går imot hensikten med en sikring og kan føre til brann.

La ekspertene oppdatere det gamle elektriske anlegget

Ikke hal ut tiden til det gamle elektriske anlegget sier takk for seg. Gjør heller hjemmet ditt både trygt og energieffektivt. Kontakt oss i Leithe & Christiansen for en oppdatering av underdimensjonert kursopplegg utført av erfarne elektrikere. Vi anbefaler også å gjennomføre el-sjekker regelmessig for å komme risikoer som følger et gammelt elektrisk anlegg i forkjøpet.

Ta kontakt i dag for mer informasjon om hvordan du kan oppdatere ditt elektriske anlegg eller for å avtale en oppdatering. Du kan sende en e-post til post@lc.no eller ringe oss på 23 05 14 70.

Ole Deviks vei 2 0666 OSLO Postboks 157 Bryn 0611 OSLO Telefon: 23 05 14 70 E-post: post@lc.no Dokumenter for ansatte
Boligmappe
På boligmappa.no samles dokumentasjon som gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Boligmappa er et komplett servicehefte for din bolig.
Boligmappa er gratis og du logger enkelt inn med Bank ID. I Leithe & Christiansen registrerer vi alt arbeid i din boligmappe.