Eksempler på prosjekter som Leithe & Christiansen har utført

LC_5157

Selv om Leithe & Christiansen er en stor aktør i sitt markedsområde har vi gjennom et arbeidsfelleskap med Ørnulf Wiig muligheter til å ta på oss større prosjekter.
Dette arbeidsfelleskapet har også utviklet kvalitetssikrings -systemer basert på ISO 9002.

Her følger noen eksempler på prosjekter som Leithe & Christiansen har utført:

Justervesenets nybygg på KJELLER utenfor Oslo
H-Blokka Regjeringskvartalet for Statbygg
Oslo Rådhus for Oslo Kommune
Oslo Hovedflyplass Pumpeanlegg for Hamo Maskin
Omfattende rehabilitering av Teknologisk Institutt i Oslo
Nybygg på totalt 15000m2 for Hærens forsyningskommando på Kolsås
Kontorbygg for Bryn Eiendom i Østensjøveien 32-34 totalt 22000m2
Adm. Bygg og teknisk bygg på nye rikshospitalet, Gaustad
Volvat Medisinske Senter
Utvidelse av Riksarkivet på Sogn i Oslo
Rikstrygdeverkets nybygg i Oslo
Nybygg for EDB fellesdata på Skøyen
Norges største skole – Søndre Nordstrand videregående skole
NHO -bygget
IFI 2
Kolsåsbanen
Nytt hovedkontor for Yara i Drammensveien 131
Rehabilitering av Norsk Hydro’s hovedkontor på Vekerø utenfor Oslo
Rammeavtale for elektroarbeider på Stortinget
Rammeavtale for elektroarbeider i Oslo Rådhus

Leithe & Christiansen AS
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Postboks 157 Bryn, 0611 Oslo

24t vakt: 932 37 650
Telefon: 23 05 14 70
Faks: 23 05 14 71

E-post: post@lc.no

Kontaktskjema